Meld deg på og vi sender deg eksklusiv informasjon om nyheter, gode tilbud, lanseringer, invitasjoner til førsalg og spesielle arrangementer via e-post.  Det er gratis å motta nyhetsbrevene, og du kan når du ønsker melde deg av.

Medlemsvilkår for 

Sæter Senterforening nyhetsbrev.

 
1. Generelt
Sæter Senterforening nyhetsbrev er et abonnement for kunder av Senterforeningen  som har registrert seg som medlem. Abonnementet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år. Fordeler medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre. Sæter Senterforening nyhetsbrev eies og drives av Sæter Senterforening. Medlemmer av Sæter Senterforening nyhetsbrev mottar tilbud kun forbeholdt medlemmer. Ved å abonnere på Sæter Senterforening nyhetsbrev samtykker du til å motta e-post fra Sæter Senterforening, samt annen behandling som fremkommer av vilkårene og samtykker. Du kan når som helst melde deg av de ulike dialogene vi har med deg. Hvordan du melder seg av dialog kommer tydelig frem når du mottar kommunikasjon i den enkelte kanal. Dersom du melder seg av dialogen, vil du fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for medlemsforholdet som endringer i medlemsvilkår eller annen viktig informasjon, inntil du melder seg ut av Sæter Senterforening (se for øvrig punkt 3).
 
2. Personvern
Ved å melde seg inn i Sæter Senterforening nyhetsbrev samtykker du til at Sæter Senterforening registrerer og behandler personopplysninger om deg, samt øvrig informasjon relatert til ditt abonnement på Sæter Senterforening nyhetsbrev. Sæter Senterforening er ansvarlig for lagring og anvendelse av medlemmers personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere og tilpasse kommunikasjon med medlemmer. Dersom du ønsker innsyn i de personopplysningene Sæter Senterforening har lagret, eller dersom du mener du har rett til retting og/eller sletting, kan du enkelt kontakte Sæter Senterforening etter punkt 6 i vilkårene. Opplysninger selges eller leveres ikke ut til tredjepart, med unntak av samarbeidspartnere som leverer tjenester til Sæter Senterforening. Sæter Senterforening sikrer at all behandling av data i slike tilfeller er tydelig definert gjennom avtaler og gjeldende lovverk. Detaljer rundt personvern kan leses i personvernerklæringen .
 
3. Vilkårenes varighet
Vilkårene gjelder fra 01.09.20 og erstatter alle ev. tidligere vilkår for medlemskap i Sæter Senterforening Kundeklubb. Du kan si opp avtalen med umiddelbar virkning og alle personopplysninger slettes eller anonymiseres med mindre det ikke foreligger begrensninger for dette i relevant lovgivning, som bokføring eller andre forpliktelser. Oppsigelse av avtalen gjøres ved å kontakte Sæter Senterforening etter punkt 6 i vilkårene. Endringer i vilkårene vil bli kommunisert på saeter-nordstrand.no, ved større endringer vil vi sende varsel om dette. Du vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til lise@lime-as.no. Sæter Senterforening forbeholder seg retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte Sæter Senterforening nyhetsbrev. Dersom Sæter Senterforening nyhetsbrev må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan Sæter Senterforening nyhetsbrev uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. Sæter Senterforening kan si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.
 
5. Tvister og lovvalg
Ved evt. tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for abonnementet, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.
 
6. Kontakt
Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.
Sæter Senterforening
lise@lime-as.no
 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *