Har du sjekket synet til barna
dine før skolestart? Ikke?

Som foreldre kan det være mye som skal fikses og ordnes før barnet ditt skal begynne et nytt år på skolen. Ny skolesekk, bokbind, nye klær... Men har du tenkt på å sjekke synet til barnet ditt? Les denne artikkel skrevet av optiker Msc Olaug Skrøppa

Olaug er fagsjef i Interoptik og har over 20 års erfaring som optiker. Hun har spesialisering i kontaktlinser og mastergrad i optometri med klinisk trening fra USA.

Et godt syn er en av de viktigste forutsetningene for både prestasjon og trivsel på skolen. Interoptiks fageksperter har derfor utviklet en kort liste med gode råd som du som forelder bør gå igjennom og huske på når det nærmer seg skolestart.

1. Undersøk barnets syn før skolestart
Ett av fem barn har redusert synsfunksjon. Det kan du gjøre noe med.

2. Husk at barn som ser godt lærer best
Barn som ser godt har økt oppmerksomhetsevne og konsentrerer seg bedre.

3. Lytt til barnet ditt
Ta barn på alvor og bestill synsundersøkelse dersom de sier at tekst og ord «beveger på seg» eller «hopper». Skolearbeid blir vanskelig dersom barn opplever at ordene ikke står stille.

4. Hold øye med øynene til barnet ditt
Lukker barnet ditt det ene øyet eller legger hodet på skrå når det skal se på noe? Blunker barnet ofte og gnir seg i øynene? Har barnet ditt lesevansker eller forsøker det å unngå nærarbeid? Eller har det ofte hodepine? Da bør barnet ta en synsundersøkelse.

5. Lærevansker kan sitte i øyet: sjekk samsynet
Omtrent 5 % av landets befolkning har spesifikke lese- og skrivevansker, altså dysleksi. Samsynsproblemer, det vil si hvor godt øynene arbeider sammen, kan forekomme både med og uten dysleksi. Godt samsyn er viktig for å holde fokus når barn skal lære å lese. Har barnet lærevansker, anbefaler vi en synsundersøkelse som inneholder samsynsanalyse.

6. Bruk briller med plastglass
Barn leker mye og er svært aktive. Bruk plastglass i brillene slik at de ikke knuses under lek og skader barnets øyne.